Op 30 april 1943 brak in Fryslân en op andere plekken in Nederland een werkstaking uit. In Fryslân staat deze staking bekend als de "melkstaking". 

Arbeiders legden het werk neer, en de boeren leverden geen melk aan de fabriek. De Duitsers reageerden furieus en wreed. Het "standrecht" koste veel Friezen het leven. Een van hen was Jan Eisenga. 

Eisenga was werkzaam als onderwijzer in Gorredijk. In het programma Buro de Vries vertelde Roel van der Heide over Eisenga, en zijn vrouw Tsjitske de Groot. Ook fragmenten uit brieven van Jan, en het dagboek van Tsjitske zijn te horen. 

Reinder Politiek is de eerste die in de reportage aan het woord komt: hij maakte als klein jochie mee hoe zijn vader werd opgepakt. 

Eisenga werd geboren op 11 maart 1908 in Kortezwaag. In de jaren 40 was hij schoolmeester in het dorp Gorredijk. Hij was een betrokken mens, die ten tijde van de melkstaking in 1943 ook een statement wilde maken. Hij riep de ouders van de schoolkinderen op om hun kroost thuis te houden. De Duitsers kregen echter lucht van het plan, en arresteerden Eisenga. De schoolmeester is niet meer vrij gekomen, en uiteindelijk door de bezetter geëxecuteerd. 

In Gorredijk is een monument ter nagedachtenis aan Eisenga.