Het jaar 1943 was een keerpunt in het Friese oorlogsleven

Waar de Friezen in de eerste jaren de bezetting grotendeels gelaten ondervond. Komt er na de Melkstaking van mei 1943 verandering in die optiek.