De Duitsers vallen Fryslân binnen.

In de slag om Wons en de Afsluitdijk vallen meerdere doden, maar het is ook het enige punt waar de Duitsers niet aan voorbij kunnen komen.