Jacobus Johannes Boomsma, of Koos Boomsma, had in de oorlogsjaren een winkel in Sondel. Zijn verhaal is een van de 180.000 verhalen die door Jack Kooistra zijn verzameld, en die nu digitaal beschikbaar zijn. 

Boomsma was lid van de verzetsorganisatie LO, onder de schuilnaam Karel I. Boomsma (roepnaam Koos). Tijdens de oorlogsjaren bracht hij vele joodse mensen naar hun onderduikadressen. Toen in november 1943 een Duitse militair bij Boomsma in de winkel kwam, met de mededeling dat ex-sergeant J.J. Boomsma als krijgsgevangene mee moest naar Lemmer, vertelde Boomsma dat de gezochte persoon vijfhonderd meter verderop woonde. 

Op het moment dat de Duitse militair er achter kwam dat Boomsma had gelogen, was deze al weg. 

Monument voor Jacobus Johannes Boomsma, en andere oorlogsslachtoffers

Natuurlijk leider

Boomsma nam op een zeker moment de leiding over van het LO-district in het zuidwesten van Fryslân. "Hij was", schrijft verzetsman en journalist Pieter Wijbenga, "een organisator van groot formaat met veel zelfvertrouwen en een natuurlijk overwicht op zijn medewerkers, die hij met  grote zorg wist te kiezen." 

Boomsma kwam in november 1944 in Sneek om het leven, door een geweerschot van een Duitse Zollbeamte. Op het moment dat Boomsma om het leven kwam, had drie kinderen, waaronder een zoon van twee jaar oud. Vlak na de bevrijding werd zijn vierde kind geboren. 

Zoon Pieter Boomsma, die tijdens de oorlog was geboren, heeft zijn vader nooit gekend, maar heeft vaak de verhalen gehoord. In de volgende radioreportage vertelt hij over zijn vader en diens werk in de oorlog: