De Canadese bevrijders en hun partners herdenken samen met de gemeente en inwoners van Mildam van 11.00 – 12.00 uur de strijd eind 1945 bij de brug over de Tjonger ter bevrijding van Fryslân en ter nagedachtenis van hun gesneuvelde collega’s.

De buitenlande gasten worden ontvangen in restaurant Hof van Schoterland om met senioren en schoolkinderen herinneringen uit te wisselen.