In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn zo veel subsidieaanvragen binnengekomen voor evenementen in het kader van 75 jaar bevrijding, dat de gemeente heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen.

De gemeente zegt dat ze meer dan 40 aanvragen heeft ontvangen. Veel meer dan verwacht. De festiviteiten variëren van bevrijdingsconcerten, toneelstukken en lezingen tot wandelingen. Om voldoende recht te doen aan de initiatiefnemers stelde het college van B&W deze week extra budget beschikbaar. De activiteiten vinden plaats op verschillende plekken in de gemeente.