Leeuwarden

Zangers Roxeanne Hazes komt op 5 mei naar het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden, als landelijk Ambassadeur van de Vrijheid. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekend gemaakt. Zij is één van de vier ambassadeurs. 

bevat-audio
Leeuwarden

De Joodse gemeenschap in Fryslân was na de Tweede Wereldoorlog gedecimeerd. Velen keerden niet terug naar de huizen waar zij jarenlang hadden gewoond. Het Omrop Fryslân radioprogramma Buro de Vries bezocht enkele van deze panden, om het verhaal van ...

bevat-audio
IJlst

Als klein Joods onderduikertje kwam Ies Leefsma naar Fryslân. Hij woonde bij een gereformeerde familie in IJlst, en had hier een goede plek. Totdat de oorlog voorbij was, en de discussie over zijn voogdij begon. 

bevat-audio

Jaap en Tine Binnema woonden op een grote boerderij tussen Ferwert en Blije. Zij hadden geen kinderen. Tot zij aan het einde van 1943 de zorg kregen over een kleine baby van zes weken oud. Een Joods kindje uit Amsterdam. 

bevat-audio
Leeuwarden

Het drama van de Joodse kinderen Bram en Eva mag nooit vergeten worden. Dat zegt Germa Greving, directeur van het museum Het Pakhuis in Ermelo. Ze gaf zondag een lezing in het Historisch Centrum Leeuwarden. Bram en Eva zaten in Ermelo ondergedoken, h ...

Dokkum

In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn zo veel subsidieaanvragen binnengekomen voor evenementen in het kader van 75 jaar bevrijding, dat de gemeente heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen.

Harlingen

Gemeentemuseum het Hannemahuis, het Centraal Comité '45 en de vereniging Oud Harlingen zijn op zoek naar spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit omdat ze in april en mei een speciale tentoonstelling willen houden over de oorlog en bevrijding in Harl ...